zaterdag 16 augustus 2008

تخریب منازل مهاجرین افغانستان در ایران

فرستنده:علی حیدری

تخریب منازل مهاجرین افغانستان در ایران

اشتباه نکنید! بلدوزری را که در حال تخریب این خانه های محقر می بینید، تصاویری متعلق به سرزمین فلسطین نیست! این تصاویر متلعق به همین نزدیکی هاست .... متعلق به کشور همسایه ما ایران؛ همسایه ای که به زبان من و تو حرف می زند، به شیوه من و تو رو به کعبه می ایستد و ... بعد اینگونه با بلدوزر خانه های پناهندگان همزبان شان را با خاک یکسان می کند! این تصاویر متعلق به سرزمین شیراز است، سرزمینی که غزل های «حافظ» اش بارها من و تو را به وجد آورده و روزگاری، «سعدی شیرازی» بر پیشانی این شهر نوشت: بنی آدم اعضای یکدیگرند!

روزنامه ایرانی جام جم که متعلق به جناح اسلام گرا و تندرو در ایران است، در شماره امروز چهارشنبه 23/5/1384 گزارشی کوتاهی را تحت عنوان «جمع آوری اتباع افغانی در شیراز» منتشر کرده است. اما مجموعه تصاویر ویژه ای که این گزارش را تکمیل کرده، آنقدر دردناک و حیرت انگیز است که قلب انسان را می فشارد.

در تفسیر این تصاویر من هیچ نمی گویم و مشاهده و قضاوت را می سپارم به شما. به شمایی که اگر یک دولت مسئولیت پذیر می داشتید، اگر وزیری درد آشنا بر کرسی وزارت خارجه تان تکیه زده بود، اگر نمایندگان تان در پارلمان به جای حقوق شما بر سر افزایش معاش خودشان چانه زنی نمی کردند، حکومت اسلامی ایران هرگز جرئت نمی کرد کرامت انسانی خواهران و برادران ما را این چنین لگدمال کند.

از سایت نما

تاریخ نشر مطلب: جمعه 25 اسد 1387 خورشيدی برابر با 15 اگست2008 ميلادی/ آلما

Geen opmerkingen:

 
  • بازگشت به صفحه اصلی