zaterdag 16 februari 2008

جلالی فروخفته، خواب خرگوش!


دکتور نورالحق نسیمی
رئیس بنیاد افغانستان- آسیا


جلالی فروخفته، خواب خرگوش!
با دوسیه تقلبکاری و جعل!

قسمت اول:
بتاریخ سی ام جنوری در لندن یک کمپاین و درامه حیله گران، تیم افغان ملت برای ریکلام آقای جلالی ، راه اندازی شده بود که آقای محترم عارف گردیزی پیرامون آن در سایت های خاوران و پیمان ملی مفصلا گزارش داده که خیلی جالب و خواندنی است، فکر میکنم که توضیحات بیشتر لازم نباشد . من که در جلسه حاضر و ناظر بودم یک حرف از نوشته موصوف دروغ و بهتان نبوده بلکه در مقام حقیقت خبرنگاری جادارد. قبل از بحث اساسی می پردازیم به معرفی آقای علی احمد جلالی که معلوم الحال است و دیگر چهره نا آشنانیست.

هموطن عزیز!
شما را دعوت میکنیم به ملاحظه دوسیه شماره
05CV7946SDNY Sourthren Districts of New York.
جلالی برحسب دوسیه نسبتی بتاریخ 10/2/05 به محکمه ناحیه جنوبی شهر نیویارک ، در برابر 154 سوال در 32 صفحه به اتهام تقلب،دروغگویی و تحریف حقایق احضار گردیده بود. البته در اینجا اقتباس تمام دوسیه مقدور نبوده و محض به ماده 154 آن اکتفا میکنیم: و هموطنانیکه علاقمند معلومات بیشتر میباشند به ( گوگل) مراجعه نمایند:
154. CBS acted wrongfully and engaged in defamation, libel, slander and libel per se, by negligently and recklessly republishing false statements by Mashal, Jalali, terrorists, and others, which CBS knew firsthand to be false.(page 32)

ماده 154 : کانال تلویزیون سی بی اس امریکا با انتشار گزارشات تکراری و تحریف شده و کذب مشعل و جلالی دچار اشتباه شده بود.
دوسیه بالا صرف بیانگر یکی از جعلیات جلالی بود حال میرسیم به توضیح تقلبکاریهای دیگر او: که از اینقرار است.
اول-سرقت مفتضیح جلالی در باره سرقت کتاب آقای دگروال متقاعد لستر گرو که قرار ادعا مولف یک کلمه هم از جلالی نمیباشد. این کتاب را بنام خود جعل کرده که مورد ادعای مولف قرار دارد.

دوم - در سال 1990 دگروال گرو غرض مصاحبه با چهل نفر از مجاهدین عازم پاکستان شده بود که جلالی صرف وظیفه ترجمانی را بعهده داشت. گروه با تعداد کثیری مجاهدین مصاحبه کرد که گزارش را جلالی بنام خود جعل کرده است.

تقلب سوم جلالی عبارت از ادعای او در باره اشتراک در جنگها علیه شورویها در سالهای 1980 مربوط اتحاد اسلامی سیاف بحیث دگروال مجاهدین خود را وانمود داشته، درحالیکه دگروال گرو این ادعای جلالی را دروغ محض ثابت کرده مبنی بر اینکه در سالهای 1980 مجاهدین در یک صف میجنگیدند نه دگروال داشتند و نه ضابط!
طوریکه دگروال گرو توضیح میدهد،نخستین گروپ عربها متشکل از بیست و پنج نفر بود که اسامه بن لادن نیز عضویت داشت و تعداد افغانها به دوصد نفر میرسد و این دسته مختلط تحت رهبری رسول سیاف در اردوگاه سلمان فارس در ولایت کنر تنظیم بودند که جلالی ادعا ی جهاد را در سال 1980 تحت فرمان سیاف در کنرکرده است. اما این ادعا را مقامات امریکای دروغ و فریبکاری تشخیص داده اند. ( مراجع شود به گوگل - علی احمد جلالی)

حالا توجه خواننده گان محترم را اندرین باب به مطلب دیگر در باره شیطانت های جلالی جلب میداریم.

39 سال قبل جلالی وطن را ترک گفته و بحیث یک عملیه عادی در سرویس پشتوی رادیو صدای امریکا استخدام شده بود. موصوف بدون تجربه و دانش مسلکی بحیث وزیر داخله در حکومت کرزی مقرر شد. او همزمان مامور حکومت امریکا نیز بود. فامیل جلالی در ماریلند زندگی میکند. و اکثر اوقات او در رستورانت کرزی که بنام " هلمند" مسماست سپری میکرد. زمانیکه بحیث وزیر داخله مقرر شد، روابط نزدیک خود را با اف بی آی ( دستگاه استخبارات فدرال امریکا) تنظیم نمود و همین دستگاه استخباراتی ، یک زمانی جلالی را بخاطر تمویل طالبان و تروریست ها مورد پیگرد قرار داده بود.

لطفا به پاراگراف ذیل عطف توجه نمائید:
" جلالی طی سخنرانی های مکرر اصرار میداشت و تشویق میکرد تا قوماندانان اتحاد شمال یاران احمدشاه مسعود را بحیث " جنگ سالار و جنایت کار" زندانی بسازند.

تلاش و کمپاین دیگر آن این بود که علیه متحدین امریکا در افغانستان که یکجا در سال 2001 و 2002 نیروی ویژه را علیه طالبان تشکیل داده بودند محو و نابود کند. همچنان جلالی پیگیرانه و جدی زلمی خلیلزاد را ترغیب میکرد و توضیح میداد که " طرق توزیع قدرت با طالبان فقط با متلاشی ساختن جبهه نطامی متحد شمال مربوط به احمدشاه مسعود متصور است" .
حالا معلوم میگردد که جلالی بنابر حکم محکمه و دوسیه نسبتی دروغگوی و تقلب کاری احضار شده، اما جلالی با ناز و کرشمه وانمود کرده بودکه از درد مردم و ناهنجاری های حکومت کرزی پست وزارت داخله را ترک گفته است.

مراجعه شود:
Google: Ahmad Ali Jalali.
<>

Geen opmerkingen:

 
  • بازگشت به صفحه اصلی