maandag 14 januari 2008

قاتل اوزبيك ها و هزاره ها در اداره حكومت كرزی

وحدت ملي: تایمز:ملاعبدالسلام ولسوال موسی؛ قلعه قاتل هزاره ها وازبک هادرمزارشریف


نشریهء معتبر انگلیسی تایمز در شمارهء جمعه 11 جنوری 2008 خود جزئیات تقرر ملا عبدالسلام بحیث ولسوال موسی قلعه را افشاء کرده و سرنوشت آیندهء قوای انگلیسی در هلمند را وابسته به عملکرد های این جنگسالار مرموز و قومندان سابق طالبان دانسته است.
تایمز: ملاعبدالسلام، جنگسالار مرموز و ولسوال موسی قلعه
قاتل هزاره ها و ازبک ها در مزارشریف
نشریهء معتبر انگلیسی تایمز در شمارهء جمعه 11 جنوری 2008 خود جزئیات تقرر ملا عبدالسلام بحیث ولسوال موسی قلعه را افشاء کرده و سرنوشت آیندهء قوای انگلیسی در هلمند را وابسته به عملکرد های این قومندان سابق طالبان دانسته است.
ملاعبدالسلام به «تایمز» گفته است که در فراخوان سال گذشتهء شورای طالبان برای حمله به موسی قلعه شرکت نکرد و از آنموقع چندین بار با مایکل سمپل، دپلمات ایرلندی تبار برتانیایی شاغل در دفتر اتحادیه اروپایی در افغانستان ملاقات داشته است. وی از اخراج سمپل از افغانستان ابراز شگفتی و تعجب کرده است.

ملا عبدالسلام خزان امسال به کابل رفت و با رئیس جمهور کرزی ملاقات داشت. وی وعده سپرد که موسی قلعه را از طریق یک قیام قبیله ای بدون شلیک حتی یک گلوله از کنترول طالبان خارج بسازد. این وعدهء وی باعث تشکیل یک جلسهء مهم «کابینهء جنگ»(!؟) در کابل شد با حضور سفرای امریکا و انگلستان، رئیس جمهور کرزی، و قومندان امریکایی ناتو در افغانستان، جنرال دن مکنیل.

نتیجهء جلسهء «کابینهء جنگ» عملیات موسی قلعه در آخر ماه نوامبر بود. ملا عبدالسلام نتوانست قیام قبایلی را علیه طالبان عملی سازد بلکه بجای آن هنگام نزدیک شدن قوای نظامی ائتلاف به موسی قلعه در پایگاه خود در شکرریز واقع در 20 کیلومتری موسی قلعه باقی ماند و مکرراً تقاضای کمک از دولت کابل و قوای ائتلاف میکرد.

منابع نظامی و استخباراتی برتانیایی به تایمز گفته اند باوجود وعده خلافی ملاعبدالسلام در برپایی قیام قبایلی علیه طالبان، هنوز هم وی یکی از معدود رهبرانی است که حاضر به همکاری با برتانیایی ها می باشند.

ملاعبدالسلام کمپاین سیاسی ضد طالبان را همینک آغاز کرده است. روز جمعه وی در قریهء چغالی واقع در 20 کیلومتری موسی قلعه حدود سی تن از افراد قبیله را جمع کرد و از ملا عبدالباری، قومندان محلی طالبان که چندی قبل حاکم منطقه بود، به نیکی یاد کرده وی را «فرزند این خاک» نامید. اما در عین حال هوشدار داد که نباید مردم اجازه دهند ملا عبدالباری دست بکار احمقانه ای بزند و برایش بگویند که جهاد خود را به جای دیگر ببرد.

بنا بر گزارش تایمز، قدرت سخنوری و مهارت های سیاسی ملاعبدالسلام مقامات برتانیایی را تحت تأثیر قرار داده است.

ملاعبدالسلام که چهل و پنج ساله است، از قوم علیزی و متولد کجکی می باشد. وی در زمان طالبان والی ارزگان بوده و بحیث قومندان جبهات طالبان نیز فعالیت میکرد. طبق گزارش منابع عالیرتبهء برتانیایی، ملاعبدالسلام در قتل عام و نسل کشی هزاره ها و ازبیک ها در شهر مزار شریف در سال 1998 نقش موثر داشته است.

بعد از سقوط طالبان در آخر 2001 وی جنگجویان خود را رخصت کرده و خود را تسلیم نمود که توسط شیر محمد آخوند زاده والی سابق هلمند مدت هشت ماه زندانی گردید. در سال 2002 از زندان آزاد و به قریهء اصلی خود، شکرریز، مراجعت نمود.

ملاعبدالسلام میگوید از نمایندگان دولت کرزی در هلمند مانند شیر محمد آخوند زاده و رئیس پلیس وی بنام «کوکا» ناراضی بود و در تابستان 2006 به درخواست طالبان برای حمله به موسی قلعه پاسخ نسبی داد.

تهیه و ترجمه از: الف، شارح، جمعه 21 جدی 1386

از سایت پيمان ملی

Geen opmerkingen:

 
  • بازگشت به صفحه اصلی